Thème-Thema 2004
 
Thème de la Parade du 8 mai 2004 : "le Corps dans la Ville"
> La prochaine Parade sera de chairs et d'os !


Comment l'homme vit-il son corps dans l'espace urbain? Quels cultes corporels met-il en place pour exprimer l’être social que nous sommes? Corps imaginés, rêvés, recomposés, multiples. Corps en communication? Corps en révolte. Animalité redécouverte? La ville laisse des traces dans des corps motorisés, betonnés, intoxiqués! Le corps en ville est le thème de la prochaine Zinneke. Présence du corps dans l’espace public.... vivant !

 

Thema van de Parade in mei 2004 : "Het Lichaam in de Stad"
> 2004 wordt de Parade van vlees en bloed !


Het lichaam in de stad gaat over de manier waarop de mens zijn lijf beleeft en vormgeeft in een stedelijke openbare ruimte. Het sociale wezen dat we zijn uit zich in een gigantische cultus van het lichaam. Lichamen communiceren, worden verbeeld, gedroomd, samengesteld. Ze revolteren. We herontdekken het beest in ons. De stad zelf laat ook haar sporen na in gemotorizeerde lijven, gebetonneerde lichamen en geïntoxiceerde corpussen.
Maak dat je erbij bent in levende lijve !

 

Theme of the Parade 2004 : "The Body in the City"
> The 2004 Parade will be one of flesh and blood !


‘Bodies in the City’ deals with the way humans experience and shape their bodies in an urban public space. The fact that we are social beings is expressed in a huge cult of the body. Bodies communicate, are portrayed, dreamed of, composed. They revolt. We rediscover the animal inside us. The city itself also leaves its traces, in motorised, concrete-bound and intoxicated bodies. Make sure you are there in the flesh !

 


© Zinneke asbl-vzw 2003-2004 - Contact