Zinneke is...
 
Als Brusselse identiteit

Zinneke is een fantastische parade, samengesteld uit inwoners en kunstenaars die de culturele, bij uitstek kosmopolitische en meervoudige rijkdom van Brussel onder de aandacht willen brengen. Met deze feestelijke en multiculturele parade wordt de Brusselse identiteit in de bloemetjes gezet.

Als herontdekking van de stad

De deelnemers aan dit grootse creatieve project zagen zich geconfronteerd met twee ‘beperkingen’. De stad herontdekken betekent ook het weren van verbrandingsmotoren en geluidspollutie. Ook elektrische versterking wordt dus gebannen. De spier- en verbeeldingskracht van de inwoners zijn de enige krachtbronnen waarmee al die gekke voertuigen zullen worden voortbewogen. Die openbare ruimte, bevrijd van vervuilende motoren en lawaai, zal des te beter kunnen dienst doen als podium en feestzaal.

Een langdurig creatieproces

Zinneke is een langdurig creatieproces dat uitmondt in een tweejaarlijks feest, dit jaar rond het thema van Het Lichaam in de Stad, volgens de beginselen die vastgelegd zijn in het Charter: het feest van Brussel, het feest van de buurten, een geste van verdraagzaamheid, een sociale uitdaging, een artistieke en eigentijdse creatie, gemeenschappelijk, veelkleurig en transcultureel.
Zinneke is een weerslag van een hedendaags wereldbeeld.
Turbulent, snel, chaotisch, overweldigend, hybride, verrassend, impulsief.

Een open beweging

Zinneke is een open beweging die de grenzen van het Gewest overschrijdt: ze werkt samen met andere gemeenschappen en gewesten, steden en gemeenten, en opent haar organisatie naar Europa - dat Brussel als hoofdstad heeft gekozen - en naar de rest van de wereld.
De Zinneke Parade is geënt op een grootstedelijke cultuur, op reële, virtuele en droomwerelden, met expansies naar andere gemeenschappen, landen en continenten (Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk, Japan, Congo, Brazilië).

Een creatieve en emancipatieve beweging

Zinneke is een creatieve en emancipatieve beweging met een actieve deelname van de burgers. Participatie blijft een essentiële factor in alle domeinen van het stedelijk ontwikkelingsbeleid.


© Zinneke asbl-vzw 2003-2004 - Contact