Download het Charter
Het Charter van de Zinneke
 

Zinneke : het Charter

1. De Zinnekeparade, Z-day, is het feest van Brussel,
van alle Brussels, Brussels, de hoofdstad van Europa, Brussel, de Vlaamse hoofdstad, Bruxelles, de hoofdstad van de Franse Gemeenschap en Brüsel, onze striphoofdstad. Samen vormen ze één enkel Bruzzle waar Brucargo-in-Zaventem en Brussels-South-in-Gosselies haasje-over spelen met Brussel-Halle-Vilvoorde en de negentien gemeenten.

2. De Zinnekeparade is het feest van de buurten
De Zinnekeparade wordt voorbereid in de buurten, de kweekvijvers bij uitstek voor alle lokale initiatieven, voor een levendigheid die vaak ongemerkt en in stilte de grootheid van zo’n stad uitmaakt. De parade is hun uitgaansdag, de ontmoeting met het grote publiek, de dag van de erkenning.

3. De Zinnekeparade is een vrijheidsfeest
Op Z-day verlaten de Zinnekes hun buurten om hun blijde intrede te maken in het hartje van de stad. Door deze daad van volkssoevereiniteit heroveren de bewoners hun stad. Alle buurten en alle gemeenschappen vinden elkaar in een rituele bevestiging van wat aan de basis ligt van elke stad : vrijheden en vrijheid.

4. De Zinnekeparade is een artistieke creatie
De Zinnekes drukken zich uit in muziek, dans, kostuums, decors en alle vormen van artistieke creatie waar ze maar de hand op kunnen leggen, om van hun parade een moment te maken van intense schoonheid midden in de stad. De Zinnekeparade zingt het uit in alle talen : de stede is mooi - la ville est belle.

5. De Zinnekeparade is een eigentijdse creatie
De artistieke vormen van de Zinnekeparade zijn resoluut eigentijds. Maar de Zinnekes ontkennen geenszins het verleden, de traditie, de folklore. Integendeel, ze nemen ze over en verwerken ze tot een uitdrukking van onze tijd en hun visie op de toekomst.

6. De Zinnekeparade is een transculturele creatie
De Zinnekeparade zet de verschillende gemeenschappen die in Brussel wonen niet zomaar naast elkaar maar vormt een heuse smeltkroes. Vanuit die bonte wirwar van interacties ontstaat een vuurwerk van allerhande kunstvormen. De Zinnekes brengen bovendien een ode aan de tweetaligheid : Turks-Nederlands, Engels-Spaans, Arabisch-Japans, Frans-Albanees, Italiaans-Swahili en puren Brusseleir.

7. De Zinnekeparade is een gemeenschappelijke creatie
De Zinnekeparade is het resultaat van samenwerking tussen doorgewinterde kunstenaars en beginnelingen, tussen professionals en pure amateurs. De Zinnekes volgen een universiteitsopleiding Luisteren met specialisatie respect en werken aan een volstrekt nieuwe vorm van kunstbeoefening in de stad, voor en met alle bewoners.

8. De Zinnekeparade is een veelkleurige creatie
De Zinnekeparade is het feest van de scholen, de ateliers, de jeugdhuizen, de culturele centra, de « centres d’expression et de créativité », de verenigingen, de folkloristische ensembles en honderden clubs en clubjes waar de inwoners zich te buiten gaan aan de meest diverse vormen van artistieke creatie en op zoek gaan naar een gemeenschappelijke uitdrukking van hun samenwonen en -leven.

9. De Zinnekeparade is een feest van de toekomst
De Zinnekeparade kiest als thema een heet hangijzer van onze tijd, waarrond kunstenaars en bewoners hun uiteenlopende dromen en allerindividueelste utopieën en toekomstvisies ontwikkelen.

10. De Zinnekeparade is een groot volksfeest
De Parade is hét grote Lentefeest in Brussel, het feest van de wedergeboorte, van het ontwaken in een nieuwe droom, een explosie van fantasie. Ze is het feest met liefde voor de stad, waar het goed is om leven, en dus zonder motoren en zonder geluidsversterking. Ze is het feest van alle Brusselaars en van al wie houdt van onze hoofdstad.


© Zinneke asbl-vzw 2003-2004 - Contact